Prefab

Vi monterar prefabricerade betongelement såsom väggar, håldäck,TT-kassetter mm. Kontakta oss för mer information om vilka möjligheter som finns.