Bandtäckning av burspråk.

Bandtäckning med fotränna.

Bandtäckning i aluzink med hängränna.

Montering av tp-plåtar på fasad och balkong efter brandskada.

Montering av stålstomme, bärande takplåt, prefabsockel samt sandwich-väggpanel på Västergårdshallen.

Asbestsanering samt omläggning av tak.

Dubbelfalsad plåttäckning med takfönster och takkupa.

Byte av underlagspapp, läkt och betongpannor.

Bandtäckning med takkupor och fotrännor.