Smide


Vi levererar och monterar stålstommar av olika slag och storlek. Samt kompletterande stålkonstruktioner som t.ex. måttanpassad balk, pelare, takstol mm.

Vi levererar även stomkompletterande konstruktioner såsom sandwich-väggpanel med beslag och bärande Trp-plåt.