Tegel

Vi lägger tegelpannor på lilla villan och även på nya storbyggen. Både betong- och tegelpannor.

Plåt

Vi använder oss utav bandtäckning, skivtäckning/mönsterpassad plåt, korrigerad plåt och plåtpannor. Vad vi använder bestämmer du.

Papp

Vi monterar all typ av papp från underlagspapp till ytpapp.

Taksmide

Taksäkerhet är viktigt och vi monterar bland annat takstegar och gångbryggor. Snörasskydd är en självklarhet.